Skip links

Energiebesparing & informatieplicht voor bedrijven

De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan stroom en/of 25.000 m3 aan gas verbruiken alle technisch mogelijke energiemaatregelen te nemen als die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn wat voor LED zeker geldt! Sedert 2019 moeten bedrijven aan de overheid rapporteren over hun energiehuishouding en de genomen of geplande maatregelen. Er kunnen boetes opgelegd worden

Alhoewel het op het 1e gezicht vervelend lijkt om verplicht te worden om energie te besparen is het vanuit zakelijk oogpunt ook interessant om besparingsmaatregelen te nemen. Alle maatregelen worden immers binnen 5 jaar terugverdiend, de jaarlijkse energiekosten worden lager en het werkklimaat wordt beter en gezonder. Naast dit alles wordt ook bijgedragen aan een duurzamere wereld.

Lumeneus berekent voor haar klanten, rekening houdend met het gebruikspatroon, de energiebesparing, de terugverdientijd en de CO2 reductie. Om het helemaal gemakkelijk te maken kan Lumeneus ook bemiddelen in een financial lease tegen aantrekkelijke condities.